EDUCATION COMMITTEE MEMBERS

B.Narayan Haridas Bhat Jagdish Acharya M.H.Muralidhar M.Narendra
P.Pradeep Kumar Raghu Acharya Rammohan Karanth Ramprasad Rao Sandesh Urval
U.R.Bhat U.Venkatraj Rao Umesh Rao Vaman Holla Vikrant Urval

Gokul

Gokul Marg, Plot No. 273, Sion (East), Mumbai – 400022.

Ashraya

Plot No. 92, Sector 19, Nerul (E), Navi Mumbai – 400706.

Phone

Gokul: +91 8591732651

Ashraya: +91 8591732653